ROT-Avdrag

När du anlitar oss på PL Montage & Bygg AB kan du använda dig av ROT-avdraget.

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). 
Riksdagen har fattat beslut om att det är krav på elektronisk betalning för att ha rätt till rotavdrag från och med 1 Januari 2020.
Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID eller Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning.

Pl Montage ordnar rotavdraget och det kommer regleras direkt på din faktura.  Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Läs mer på skatterverkets hemsida hur det gynnar dig.

Visste du att...Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig. 

...Billigare arbetskostnad med ROT-Avdrag

ROT-Avdrag PL montage & ByggROT-Avdrag PL montage & Bygg
ROT-Avdrag PL montage & Bygg